Najnowsze

Jedną z najistotniejszych czynności eksploatacyjnych w samochodach jest cykliczna wymiana oleju któa powinna być realizowana co 15 tys. km ale nie rzadziej niż raz w roku. Kluczowym elementem jest tutaj jakość oleju oraz filtra olejowego.

Wśród elementów złącznych oferowanych przez Sariv znajduje się niepozorny krążek AC typu Starlock z powłoką fosforanowaną znajdujący szerokie zastosowanie w branży kolejowej i wykorzystywany jako element silników w lokomotywach typu AS-42.


Zalety spedycji drogą morską

Słowa kluczowe: przewozy, spedycja, spedycja morska, transport, transport morski

Zalety spedycji drogą morską (...) wykorzystywać posiadane zasoby. W związku z tym wybór odpowiedniego środka transportu dla ich produktów musi być starannie przemyślany, nie wszystkie bowiem produkty mogą być traktowane w ten sam sposób. Jednak w sytuacjach, gdy jest to możliwe przedsiębiorstwa, które zmuszone są do przemieszczania bardzo dużych gabarytowo ładunków lub hurtowych ilości produkowanych, czy po prostu oferowanych towarów (...)

Dodany przez Wiesław P., w dniu 14-03-2014

Zalety spedycji drogą morską