Informacje

Najnowsze

Jedną z najistotniejszych czynności eksploatacyjnych w samochodach jest cykliczna wymiana oleju któa powinna być realizowana co 15 tys. km ale nie rzadziej niż raz w roku. Kluczowym elementem jest tutaj jakość oleju oraz filtra olejowego.

Wśród elementów złącznych oferowanych przez Sariv znajduje się niepozorny krążek AC typu Starlock z powłoką fosforanowaną znajdujący szerokie zastosowanie w branży kolejowej i wykorzystywany jako element silników w lokomotywach typu AS-42.


Dodany przez Robert N., w dniu 03-03-2016

Szkolenia transportowe dla kierowców
Transport drogowy to jedna z prężniej rozwijających się branż.

Codziennie przewożone są miliony ton towarów, setki tysięcy osób.

Szkolenia transportowe dla kierowców

Bezpieczeństwo w transporcie jest jedną z podstawowych kwestii, dlatego kierowcy poza uzyskaniem prawa jazdy odpowiedniej kategorii muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacji zawodowej i kursy dotyczące przewozu rzeczy i osób. Zakres szkoleń musi być zgodny z obowiązującymi przepisami. Ciekawe i praktyczne szkolenia tego typu można znaleźć m.in. na branżowych stronach (przykładowo szkolenia.dekra.pl/katalog-szkolen/motoryzacja/transport), więc warto je regularnie przeglądać.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Kierowca uzyskuje kwalifikacje do wykonywania przewozu osób lub rzeczy w zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy. Kursy kierowane są do kierowców posiadających prawo jazdy C, CE lub D, DE.
W celu uzyskania świadectwa kwalifikacji należy ukończyć jedno z poniższych szkoleń:

•    szkolenie okresowe,
•    szkolenie wstępne,
•    szkolenie wstępne przyśpieszone,
•    szkolenie uzupełniające,
•    szkolenie uzupełniające przyśpieszone.

Wybór określonego kursu zależy od terminu uzyskania prawa jazdy, kategorii oraz kwalifikacji. Jest to regulowane ustawą, a dokładnymi informacjami dysponują ośrodki szkolenia.

Szkolenia ADR

W potocznym znaczeniu określenia ADR używa się jako przewóz rzeczy. Tymczasem ADR to europejska konwencja dotycząca przewozu ładunków niebezpiecznych. Szkolenie w tym zakresie muszą mieć wszyscy kierowcy przewożący takie ładunki, a firmy świadczące takie usługi muszą współpracować z doradcami ADR.

Umowa ADR jest nowelizowana co 2 lata, uprawnienia kierowcy na ADR podstawowy ważne są przez 5 lat. Bardzo istotne są załączniki do  umowy A i B.

Załącznik A zawiera podział wszystkich niebezpiecznych ładunków na 13 kategorii, np. ładunki wybuchowe, materiały zakaźne, materiały trujące.

Załącznik B określa wymogi dotyczące załadunku i rozładunku, wymagań względem pojazdów i kierowców. Kierowca przewożący gaz płynny musi mieć ukończone podstawowe szkolenie ADR oraz dodatkowe dla gazów.

Okiem reportera


transport
przewozy
spedycja
szkolenia