Informacje

Najnowsze

Jedną z najistotniejszych czynności eksploatacyjnych w samochodach jest cykliczna wymiana oleju któa powinna być realizowana co 15 tys. km ale nie rzadziej niż raz w roku. Kluczowym elementem jest tutaj jakość oleju oraz filtra olejowego.

Wśród elementów złącznych oferowanych przez Sariv znajduje się niepozorny krążek AC typu Starlock z powłoką fosforanowaną znajdujący szerokie zastosowanie w branży kolejowej i wykorzystywany jako element silników w lokomotywach typu AS-42.


Dodany przez Wiesław P., w dniu 14-03-2014

Zalety spedycji drogą morską
Bez wątpienia właściwie funkcjonujący system transportowy zapewnia właściwy rozwój wszystkich gałęzi gospodarczych, zapewniając przy tym swobodny, nieograniczony wręcz, przepływ towarów i usług.

Przez tysiące międzynarodowych portów przewija się co roku dziesiątki tysięcy statków i miliony ton różnorodnych towarów. Szlaki transportowe wyznaczone na wszystkich możliwych morzach i ocenach pozwalają na szybką komunikację i transport nieograniczonej wręcz ilości ładunków.  Dlatego bardzo często sposób, czy też droga transportu towarów produkowanych przez przedsiębiorstwa o międzynarodowym zasięgu odgrywa w funkcjonowaniu tych firm rolę kluczową. Dlaczego się tak dzieje?

Oczywiste jest, że wszystkie firmy poszukują oszczędności i starają się w jak najefektywniejszy sposób wykorzystywać posiadane zasoby. W związku z tym wybór odpowiedniego środka transportu dla ich produktów musi być starannie przemyślany, nie wszystkie bowiem produkty mogą być traktowane w ten sam sposób. Jednak w sytuacjach, gdy jest to możliwe przedsiębiorstwa, które zmuszone są do przemieszczania bardzo dużych gabarytowo ładunków lub hurtowych ilości produkowanych, czy po prostu oferowanych towarów wybierają transport morski. Powodem, dla którego transport drogą morską jest najczęściej wybierany jest najniższy koszt jednostkowy transportowanego ładunku. Żadne inne rozwiązanie nie oferuje tak korzystnej taryfy opłat za transport towarów, jak ma to miejscy w przypadku drogi morskiej. Co więcej tylko spedycja morska pozwala na transport ogromnych  ładunków bez konieczności dodatkowych opłat.

Dlaczego więc transport morski? Przede wszystkim:
- żegluga morka jest najkorzystniejszym rozwiązaniem w przypadku transportu na duże odległości,
- niemalże nieograniczony dostęp do poszczególnych kontynentów oraz kluczowych centrów gospodarczych na świecie,
- transport tą drogą jest przystosowany do przewozu praktycznie wszystkich rodzajów ładunku,
- najkorzystniejszych jednostkowych kosztów transportu na dużych odległościach

Okiem reportera


transport
przewozy
spedycja
transport morski
spedycja morska